Profil Syarikat

Smart Planner Biz Services adalah syarikat yang di daftarkan  di Malaysia dan menguruskan perkhidmatan perundingan kewangan dan pengurusan risiko dengan platform takaful.

Syarikat berurusan dengan prinsipal seperti Etiqa General Takaful Bhd, Etiqa Keluarga Takaful Bhd, MXM International Sdn Bhd, Medisavers Sdn Bhd, Syarikat Takaful Malaysia Bhd, Lonpac Insurance Bhd dan Allianz Insurance Bhd.

Pendaftaran Syarikat Sijil Certified Financial Planner (CFP) Lesen Suruhanjaya Sekuriti

Syarikat menyediakan perkhidmatan perundingan:

 • Takaful Am – Kenderaan, Rumah, Bangunan Komersil, JMB, Travel,
 • Takaful Keluarga – Pelan perlindungan komprehensif mengikut keperluan pelanggan
 • Program Kesihatan dan Kad Perubatan
 • Wasiat, Hibah Amanah, Harta Sepencarian, Waqaf & Faraid
 • Pengurusan Aliran Tunai & Penyelesaian Hutang
 • Perancangan Cukai/Zakat
 • Pelan Persaraan
 • Pelan Pendidikan
 • Perancangan Kewangan Menyeluruh

Syarikat juga menyediakan perkhidmatan:

 • Seminar, Kursus dan Bengkel untuk Korporat dan orang Awam berkenaan Pengurusan Kewangan Komprehensif
 • Program latihan dan mentor Usahawan Takaful
 • Rakan Niaga dan Pengambilan Perunding/Ejen
Disebalik Nama — S M A R T  P L A N N E R

 

P
rotect & Preserve
S pecific L ife Cycle Based Plan
M easurable A ccumulate
A ttainable N ominate
R ealistic N etwork
T ime Horizon E xecute
R evise