Takaful Am

PRODUK & PERKHIDMATAN

Produk dan perkhidmatan takaful/pengurusan risiko yang ditawarkan:

 • Kenderaan dan Cukai Jalan
 • Travel/Kembara
 • SME Biz Care – Kedai, Pejabat, Kilang, Kiosk Petrol, JMB, Hotel
 • Pemilik Rumah dan Barang-Barang dalam Rumah.
 • Kemalangan Berkelompok
 • Marin
 • Liabititi Awam
 • Pampasan Pekerja
 • Risiko Kontraktor
 • Pekerja Asing – Takaful Guarantee, SPIKPA
 • Bon Jaminan/Perfomance Bond
 • Indemniti Profesional – Doktor, Jurutera, Peguam, Arkitek dan lain-lain