Takaful Bangunan Rumah & Isi Rumah

PERLINDUNGAN BANGUNAN RUMAH 

Kerugian atau kerosakan terhadap bangunan,struktur rumah akibat kebakaran, kilat, petir, kebakaran bawah tanah, banjir, tangki atau paip air pecah atau melimpah, taufan, gempa bumi, ribut, letusan gunung berapi dan letupan.

PERLINDUNGAN BARANGAN & ISI RUMAH

  • Kerugian atau kerosakan terhadap barang & isi rumah disebabkan kebakaran, kilat, petir, kebakaran bawah tanah, banjir, tangki atau paip air pecah atau melimpah, taufan, gempa bumi, ribut, letusan gunung berapi & letupan.
  • Kecurian barangan peribadi, wang tunai & isi rumah akibat pecah masuk & keluar dengan kekerasan oleh pencuri.
  • Kerugian hasil sewa sehingga 10% daripada jumlah yang dilindungi.