Takaful Keluarga

Pelan Perlindungan untuk Keluarga Tersayang atas risiko:

 • Kematian
 • Keilatan Kekal Menyeluruh
 • Penyakit Kritikal
 • Indemniti Kemalangan
 • Perbelanjaan Perubatan

PELAN PILIHAN

* HARMONI   * PRISMA  * PRISMA+  * KARISMA   * MABRUR  * INTELEK  * MAHABBAH   * MAWADDAH   * ELITE LINK

Takaful keluarga merupakan kaedah terbaik untuk kita merancang:

 • Perlindungan/Gantian Pendapatan
 • Persaraan
 • Pendidikan Anak
 • Pampasan Kemalangan
 • Pampasan Hilang Upaya Kekal
 • Hibah – untuk kecairan tunai, tambah nilai

Pilihan produk:

 • Dana Pelaburan
 • Produk Tradisional/Endowment