SME Bizcare – Kilang, Pejabat, Restoran, Surau, Masjid, JMB, MC

Perlindungan Utama

Perlindungan bangunan dari kebakaran, perils

– letupan, tangki air/pecah paip, kilat, gempa bumi, tanah runtuh & pelbagai bencana alam.

Perlindungan Tambahan

Liabiliti awam, kemalangan peribadi, tunai, risiko komersil,, jaminan kesetiaan & liabiliti majikan.

Manfaat Perlindungan

  • Kebakaran & Bahaya – kerugian ke atas bangunan akibat kebakaran, kilat, petir, kebakaran bawah basah tanah, risiko sabotaj, keganasan, kilat & letupan domestik.
  • Kerugian @ kerosakan terhadap bangunan & struktur disebabkan tangki @ paip air pecah/ melimpah, hurikan, taufan, ribut angin, gempa bumi, letusan gunung berapi & banjir.
  • Wang Tunai – kecurian tunai di dalam premis atau semasa dalam transit/perjalanan
  • Liabiliti Awam – tuntutan pihak ketiga akibat kecuaian & kemalangan
  • Liabiliti Majikan – pampasan pekerja atas kecederaan & penyakit
  • Kecurian/kerosakan harta benda
  • Kemalangan Peribadi Berkelompok